Kåre Kvalsund

Tittel: managing Partner
kaare.kvalsund@paradigme.no+47 915 48 562

Kåre Kvalsund har erfaring fra ledelse og administrasjon som anleggssjef i Peab og adm.dir. i Lambertsson AS. Kåre har gjennomført kurs i mekling hos CEDR i London og er etter bestått eksamen autorisert megler for CEDR. CEDR er ledende på verdensbasis i privat tvistemegling. Kåre har arbeidet med tvistehåndtering og problemprosjekter siden 2007. Kåre er anleggstekniker og har lang erfaring som anleggsleder, prosjektingeniør, driftsleder og arbeidsleder i NCC og Peab samt distriktssjef i NCC. 

Nøkkelkompetanse: Megling og utenomrettslig tvistehåndtering, dokumentasjon og bistand ved rettsprosesser, strategisk og faglig kontraktshåndtering, forhandlingsstrategi, prosjektrevisjon, byggeledelse og prosjektadministrasjon, strategi og ledelse, sakkyndig vurdering og rapportering, resultatvurderinger prosjektøkonomi og regnskap.

Helge Solberg

Tittel: m. sc., partner

helge.solberg@paradigme.no+47 979 60 454

Helge Solberg er utdannet sivilingeniør fra NTH (Elkraft). Han er godkjent som sakkyndig driftsleder og har diverse lederkurs og faglige kurs. Helge har tidligere arbeidet som teknisk leder i Peab og som prosjekteringsleder for tekniske fag i Skanska.

Nøkkelkompetanse: Analyse av prosjekteringsmateriale og fremdrift. Dokumentasjon av prosjektering/koordineringsavvik, fremdrifts og utførelsesavvik. Koordinering og bearbeiding av kalkyle/rekalkyle. Omfattende erfaring med koordinering av tekniske fag, valg av systemløsninger, prosjekteringskontroll, kvalitetskontroll i byggefase, igangkjøring/testing/overlevering/FDV og kostnads- og markedskompetanse. 

Bjørn Olav Lauvdal

Tittel: fagsjef økonomi, partner

bjorn.o.lauvdal@paradigme.no+47 976 67 013

Bjørn Olav Lauvdal er utdannet Bachelor of Business Administration fra BI, med etterutdanning innenfor strategi og endringsledelse. Han har mange års erfaring som økonomi- og administrasjonssjef innenfor bygg- og anleggsbransjen. Bjørn Olav har også erfaring fra stillinger som sjef for kontrakt- og prosjektkalkulasjon og har hatt ulike controllerfunksjoner. Han har tidligere jobbet i selskaper som NG, Peab, Hydro og Cermaq.

Nøkkelkompetanse: Lang erfaring med rapportering, økonomiske analyser, resultatvurderinger og prognoser på prosjekt og selskapsnivå, prosjektrevisjoner og rapporter, opplæring av prosjekt/mellomledere innenfor økonomisk forståelse og styring, kalkulasjonsproblematikk (modeller, metode og erfaringsoverføring), strategi, endringsledelse og omstillingsprogrammer.

Anton Sologub

Tittel: rådgiver økonomi

anton.sologub@paradigme.no / +47 451 23 665

Anton Sologub er utdannet siviløkonom med logistikk som hovedfag. Han har tidligere jobbet som analytiker i forsikringsselskap og vært senior assistent i Adidas Gruppen i Russland.

Nøkkelkompetanse: Logistikk, analyse, programvare, fremdriftsanalyse, logistikkanalyse og diverse økonomisk analyser.

 

Brage Sverdrup-Asker

Tittel: Juniorrådgiver Økonomi

brage.sverdrup.asker@paradigme.no / +47 920 17 059

Brage Sverdrup-Asker er utdannet Bachelor of Economics and Finance ved University of Manchester. Han har tidligere hatt internship i Keystone Academic Solutions AS med fokus på analyse.

Nøkkelkompetanse: Databehandling og diverse økonomiske analyser.

 

Nina Ose Kvalsund

Tittel: revisor

nina.o.kvalsund@paradigme.no / +47 917 18 778

Nina Ose Kvalsund er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører, og har lang erfaring fra regnskap og revisjon.

Nøkkelkompetanse: Inngående kjennskap til prosjektregnskap, både analyse og revisjon, informasjonsinnhenting, bearbeiding og analyse.