Paradigme tilbyr hovedsakelig bistand til virksomheter innen bygg- og anleggsbransjen, men har også erfaring fra olje- og gassindustrien. 

Tjenestene vi tilbyr er ofte analyser, beregninger og dokumentasjon knyttet til uenigheter mellom partene i et prosjekt. Vi er et supplement til juridiske tjenester, og kan blant annet bistå med analyser, rådgivning og konflikthåndtering.

Entreprenører og byggherrer

Blant våre kunder finnes både små og store entreprenører, det vil si både hoved-, total- og underentreprenører samt byggherrer. Avhengig av hvem som ber om vår bistand vurderer vi blant annet grunnlaget for krav knyttet til økonomi og fremdrift, avdekker om det er spesielle perioder i prosjektet som har hatt redusert produktivitet av ulike årsaker, utarbeider tidslinjeanalyser og vurderer også hvorvidt det er grunnlag for å gjøre justeringer i prosjektgjennomføringen.

Tverrfaglig kompetanse og tilhørighet

Våre medarbeidere har omfattende prosjekterfaring fra bygg- og anleggsbransjen, kompetanse innen økonomi, teknikk, ledelse og spesialkompetanse innen logistikk. Vår tverrfaglige sammensetning gjør det mulig for oss å opparbeide oss en god forståelse av forholdene i prosjekter og grunnlaget for konflikter mellom parter. Dette gjør oss i stand til å løse sammensatte, komplekse og krevende saker.

Effektive metodikker

Paradigme har erfaring fra faktisk prosjektgjennomføring og entreprenørvirksomhet. Vi har etablert et tverrfaglig miljø og utviklet egne metodikker for å avdekke utfordringer i prosjekter. Dette er basert på internasjonal kunnskap og samarbeid med anerkjente, internasjonale aktører.

Hvorfor velge Paradigme?

Våre medarbeidere har omfattende erfaring med problemstillinger fra bygg- og anleggsbransjen. Med over 10 år i bransjen har vi utviklet modeller som er svært effektive. Disse bruker vi for å løse komplekse og krevende saker. Dessuten sitter vi på mye internasjonal kompetanse og er på mange måter bindeleddet mellom internasjonale virksomheter og det norske markedet.

Kontakt oss

Har du spørsmål til en eller flere av våre tjenester? Kontakt oss gjerne, så skal vi besvare dine spørsmål.

Du finner vår kontaktinformasjon her.