Partene i bygge- og anleggsbransjen bruker uforholdsmessig mye tid og ressurser på konfliktløsning – i og utenfor rettssalen. Ved hjelp av bedre planlegging, kontraktsutforming og oppfølging kunne mange av disse konfliktene vært unngått.

Paradigme AS har gjennom flere år arbeidet med disse problemstillingene med svært gode resultater. Vi går aktivt inn i prosjektene slik at disse løses før frontene er stivnet og rettsak eneste løsning. Vi opererer som en del av kundens prosjekt-team og «isolerer» konfliktområdene slik at prosjektet kan fortsette og gjennomføres som planlagt innenfor forutsatte kostnadsrammer.

Suksessfaktoren er å tilby topp kompetanse som har erfaring, innsikt og forståelse for problemstillingene og forretningsforståelse. Kombinasjonen teknisk, juridisk og forretningsmessig forståelse er avgjørende for et godt resultat. Dette er unikt i det norske markedet. Vi har utviklet en egen metodikk som sikrer målrettet prosess mot avtalt resultat.