Visjon

Paradigme AS skal bli en ledende leverandør i Norden innen rådgivning og tvistehåndtering.

Forretningsidè

Paradigme AS skaper merverdi og suksess for kunden ved å levere kvalifiserte rådgivningstjenster og tvistehåndtering til kunder innen bygge- & anleggsbransjen.

Verdier

  • Det handler først og fremst om mennesker – om samhandling – respekt og forståelse og innsikt i relasjoner og problemstillinger som sikrer at felles mål oppnås.
  • Faglig og personlig integritet.
  • Oppdragsgivere kan identifisere seg med våre verdier og holdninger.