Et sluttoppgjør er den endelige økonomiske avregningen av et prosjekt. Det er avgjørende å ha kompetanse og erfaring med gjennomføring av sluttoppgjør, og sørge for at man har modeller som avdekker at alle forhold er belyst. Vi har lang erfaring med sluttoppgjørsprosesser og kan enten bistå eller gjennomføre et komplett sluttoppgjør for deg.

Har du behov for bistand i forbindelse med sluttoppgjør? Kontakt oss her for en samtale om hvordan vi kan bistå deg.

Alle forhold må belyses

I henhold til de bransjestandardene vi har i Norge kan ikke krav som ble uteglemt i sluttoppgjøret tas opp igjen på et senere tidspunkt. Derfor er det viktig at alle prosjektets forhold belyses og gjennomgås i sluttoppgjøret, slik at ingen hendelser og situasjoner forblir uteglemt.

For å unngå konflikt lønner det seg å ha fullstendig oversikt over alle prosjektets detaljer. Vi bistår deg med dette via rådgivning, analyser og prosjektrevisjon. Les mer om våre tjenester her.

Bistand eller komplett utarbeidelse

Behovet for bistand oppstår gjerne dersom det har oppstått konflikter i løpet av prosjektets gang. Slike konflikter er i mange tilfeller knyttet til krav fra entreprenører eller forsinket fremdrift. I slike situasjoner bistår vi med utforming av sluttoppgjør eller utarbeider et komplett sluttoppgjør for prosjektet.

Kostnadseffektive og tidsbesparende modeller

I løpet av vår tid i bransjen har vi utarbeidet modeller som gjør det mulig for oss å kontrollere et sluttoppgjør relativt raskt. Derfor kan vi gjennomføre fullstendige sluttoppgjør, også i prosjekter hvor vi tidligere ikke har vært involvert. I løpet av sluttoppgjørsprosessen har vi rikelig med tid til å sette oss inn i de nødvendige forholdene.

Kontakt oss

Er du entreprenør eller byggherre med behov for bistand i forbindelse med sluttoppgjørsprosessen i et av dine prosjekter? Vi bistår deg gjerne og kan også utarbeide et komplett sluttoppgjør for deg. Kontakt oss gjerne her.