I de fleste kontrakter er det spesifisert egne bestemmelser for hvordan krav som ikke inngår i kontraktens opprinnelig avtalte ytelser skal beregnes. Dette kan være timekrav for mannskap, enhetspriser eller ulike påslagsmekanismer i forhold til faktiske kostnader. I Paradigme har vi utarbeidet en kostnadseffektiv og tidsbesparende modell for beregning og dokumentasjon av slike krav.

Har du behov for dokumentasjon og kravsberegninger? Kontakt oss her for en samtale om hvordan vi kan bistå deg.

Løser konflikter med krav og motkrav

Underveis i et prosjekt kan det oppstå uforutsette krav som ikke inngår i den originale kontraktens betingelser. Ofte er det snakk om krav til økonomi og fremdrift. Kravene stilles fra både entreprenør og byggherre, og ender gjerne i krav/motkrav-situasjoner hvor den ene parten har krav til en ytelse og den andre parten har krav til mangler på denne ytelsen. Når slike situasjoner oppstår, trer vi inn og bistår i å løse situasjonen før den havner i retten.

Vi bistår deg med å håndtere uenigheter og konflikter i prosjekter. Les mer om våre tjenester her.

Situasjonsberegning og dokumentasjonspakke

Som vår oppdragsgiver kan du komme til oss med en situasjonsbeskrivelse. I fellesskap ser vi på hvilke tiltak som kan iverksettes for å løse situasjonen, og ender opp med en situasjonsberegning og en dokumentasjonspakke. Vi kan også vurdere allerede utarbeidet dokumentasjon og komme med forslag til endringer og justeringer.

Betydelig kontraktskompetanse

Vår betydelige kontraktskompetanse og grunnleggende forståelse for entrepriserettens mekanismer, gjør oss i stand til å dokumentere ulike krav. Vi kan avdekke og dokumentere hvorvidt det er faktorer i kontrakten oppdragsgiver bør være spesielt oppmerksom på, eller om det er mulig å øyne eventuelle fallgruver.

Kontakt oss

Er du entreprenør eller byggherre med behov for bistand i forbindelse med dokumentasjon? Vi har betydelig kontraktskompetanse og grunnleggende forståelse for entrepriserettens mekanismer. Kontakt oss for ytterligere informasjon.