Paradigme AS har avholdt foredrag for Ungt Entrepriseforum vedrørende plunder og heft

Filosofisk betraktet kan plunder og heft sies å være uklare/udefinerte effekter/hendelser som hindrer
prosjektet i å være i flyt, fokusert, effektivt og målrettet.
I den mer jordnære tilnærmingen kan en skille mellom det som er forutsigbart/planleggbart og det som ikke er det.

Paradigme AS viser til foredrag avholdt tidligere vedrørende plunder og heft. Se pdf av foredraget her