Vår gamle webside ble opprettet ved entusiastisk om enn ikke like profesjonell innsats da selskapet ble opprettet i 2012.

Den har siden levd et stille og tilbaketrukket liv uten noe fokus hverken fra oss som eiere av siden eller våre kunder.

Vi har omsider kommet til den erkjennelse at hjemmesiden både er et godt verktøy for å kommunisere med våre kunder og en mulighet for å fortelle verden litt mer om oss selv og vårt bidrag til verden.

Vi håper derfor vår nye hjemmeside er til nytte, kan gi inspirasjon og selvsagt at den bidrar til at dere som leser den forstår hva Paradigme kan gjøre for deg og dine utfordringer.