Vår rådgivningstjeneste er situasjonsbetinget og alltid tilpasset våre kunders behov. Avhengig av dine behov kan vi bistå deg i forkant av eller underveis i prosjektet. Hensikten med vår rådgivningstjeneste er å minimere risikoen for at entreprenører opplever tap eller havner i unødvendige konflikter.

Har du behov for rådgivning? Kontakt oss her for en samtale om hvordan vi kan bistå deg.

Unngå konflikt

Konflikter i byggeprosjekter er både dyre og uforutsigbare. Vår bistand bidrar til å unngå konflikter i forbindelse med prosjektet, og at saker løses før de havner i retten. Vi kan hentes inn for rådgivning både ved oppstart, når noe dukker opp eller hvis du øyner konflikter i fremtiden. Vi kan også hentes inn for løpende rådgivning i løpet av prosjektets gang.

Vi tilbyr også en rekke andre tjenester knyttet til økonomi, fremdrift og prosjektdynamikk. Les mer om alle våre tjenester her.

Gjennomgang av kontrakter

Vi har solid kontraktskompetanse og -erfaring. Dermed kan vi diskutere kontrakter med våre kunder allerede i anbudsprosessen. Vi gjennomgår også kontrakter etter at de er inngått. I løpet av denne prosessen vurderer vi om det er spesielle forhold i kontrakten du som vår oppdragsgiver må være oppmerksom på og avdekker eventuelle fallgruver ved avtalen. Vi bistår også med å legge opp strategier for prosjektgjennomføring.

Vår kontraktskompetanse gjør det også mulig for oss å gjennomgå eller utarbeide dokumentasjonspakker i forbindelse med uforutsette krav som kan oppstå i prosjekter. Les mer om dokumentasjon her.

Løpende rådgivning

Vi bistår våre kunder ved problemer og utfordringer som oppstår underveis i prosjekter. Det kan for eksempel være snakk om utfordringer knyttet til leveranse, forsinkelser, prosjektering, sideentreprenører og andre som leverer til prosjektet. I tilfeller hvor flere aktører leverer tjenester til prosjektet parallelt med den kontrakten som allerede er inngått, kan det oppstå uenigheter og konflikter. Dette kan vi bistå med. Vi kan også bistå i forbindelse med spørsmål om hvordan man dokumenterer tilleggs- og fremdriftskrav som oppstår underveis i prosjektet og helt frem til avslutning og sluttoppgjør.

Kontakt oss

Er du entreprenør i bygg- og anleggsbransjen med behov for bistand i ett eller flere prosjekter? Kontakt oss gjerne for en samtale om din situasjon. Du finner vår kontaktinformasjon her.