Når vi utfører prosjektrevisjoner for våre kunder, tar vi status på de vesentlige faktorene i prosjektets gjennomføring med hovedvekt på økonomi, fremdrift, logistikk og prosjektdynamikk. Med denne informasjonen til grunn, gir vi våre oppdragsgivere en korrekt status på hvordan prosjektet ligger an fremdriftsmessig og avdekker eventuelle risikoer.

Har du behov for prosjektrevisjon? Kontakt oss her for en samtale om hvordan vi kan bistå deg.

Konkret informasjon avdekker risiko

I våre prosjektrevisjoner gir vi oppdragsgiver konkret informasjon om hvordan prosjektorganisasjonen samhandler internt og med byggherre. Slik informasjon vil gjøre det mulig å avdekke eventuelle risikoer på et tidlig stadium, og unngå fremtidige kostbare og forsinkende konflikter.

Vi bistår deg med det du har behov for av rådgivning, analyser, dokumentasjon og kontraktsgjennomgang. Les mer om våre tjenester her.

Prosjektrevisjon tilpasset ditt prosjekt

Prosjektrevisjon i totalprosjekter vurderer hovedsakelig hvordan prosjekteringen ble håndtert av prosjektorganisasjonen. Dette innebærer blant annet å vurdere hvordan prosjektorganisasjonen agerer, hvordan selve leveransen organiseres og hvordan den leveres. I et hovedentrepriseprosjekt, hvor byggherre står for prosjekteringen, gir vi oppdragsgiver en status på hvordan gjennomføringen og fremdriften ligger an, og avdekker områder med økt risiko.

Få en ekstern vurdering

Det er ikke alltid man opplever at det som har blitt oppgitt av entreprenørene samsvarer med det man ser på byggeplassen. Da ønsker mange en ekstern vurdering av fremdriften sett opp mot den kontraktsfestede avtalen. Vi avdekker om prosjektet blir gjennomført i henhold til forventningene når kontrakten ble inngått, avdekker risiko og eventuelle feil og mangler.

Kontakt oss

Er du entreprenør eller byggherre i bygg- og anleggsbransjen? Kontakt oss for en grundig prosjektrevisjon av dine prosjekter. Du finner vår kontaktinformasjon her.