Hva er konsekvensen for drift og økonomi i entreprisen/prosjektet? Force Majeure oppfølging og dokumentasjon i disse Korona tider.

De Juridiske aspekter ved varsling og ansvarsfordeling ved Force Majeure overlater vi til juristene, og vi oppfordrer til å lese informasjon om dette på hjemmesidene til advokatkontorene.

Varsling og det juridiske ved situasjonen er altså dekket, men i tillegg kommer analyse av konsekvenser både i forhold til fremdrift, ressurser og økonomi, dette gjelder alle ledd i prosjektgjennomføringen.

Analyser og Dokumentasjon i Korona Situasjonen

Paradigme AS har betydelig kompetanse til plananalyse, ressursanalyse og økonomiske analyser knyttet til endret fremdrift og erfaring fra en rekke prosjekter i Norge og Sverige. Vi har kompetansen og erfaringen du trenger for å få klarhet i hvilke konsekvenser de beslutninger og hendelser Korona situasjonen fører til for ditt prosjekt og kan bistå deg både med analyser og dokumentasjonen du trenger for å ta beslutninger samt føre diskusjonen med dine kontraktsparter.

Ta gjerne kontakt med oss for å avklare hvordan vi kan bistå ditt prosjekt. Kontakt oss for mer informasjon.