I situasjoner hvor det allerede er etablert en tvist eller en uenighet før eller etter sluttoppgjøret, kan det være behov for bistand fra en ekstern aktør. I Paradigme har vi over ti års erfaring med tvistehåndtering, og kompetanse og erfaring som gjør oss i stand til å håndtere slike uenigheter på en best mulig måte.

Har du behov for bistand i forbindelse med tvister? Kontakt oss her for en samtale om hvordan vi kan bistå deg.

Utarbeider strategier

Tvister kan oppstå underveis i et byggeprosjekt, blant annet ved uenighet om fremdrift eller økonomi. Når dette har skjedd og en av partene kontakter oss for bistand, setter vi oss ned med parten og ser på det materialet de har tilgjengelig. Det gjør vi for å få et overblikk over situasjonen. Videre avtaler vi strategier for å håndtere tvistene.

Vi bistår deg med rådgivning, analyser, dokumentasjon, kontraktsgjennomgang og mer. Les mer om våre tjenester her.

Presentasjon av faktiske forhold

Vi kan bistå med megling, oppmannsavgjørelser og ulik grad av rettslig behandling. Vårt fokus ligger alltid på en objektiv presentasjon av fakta og faktiske forhold. I slike prosesser er vår rolle knyttet til innsamling av dokumentasjon og presentasjon av fakta på vegne av vår kunde. I tillegg kan vi bistå deres juridiske bistand. I slike situasjoner lager vi presentasjoner og rapporter som advokatene kan inkorporere i sin prosedyre eller som vedlegg til stevninger.

Meklingskompetanse og oppmannsavgjørelser

Vi har medarbeidere med meklingskompetanse. Dermed kan vi medvirke til å megle i saker og har også kompetanse på oppmannsavgjørelser. En oppmannsavgjørelse kan være rådgivende eller bindende. Alle oppmannsavgjørelser og meglingsoppdrag er underlagt vanlig habilitetsreglement.

Fagvitne for uavhengig verifikasjon

Det blir stadig mer vanlig at et fagvitne kalles inn i en sak for å gi sin oppfatning av saken. Fagvitnet blir tatt inn i saken av en av partene, og i enkelte tilfeller begge, for å belyse områder av prosjektet som trenger uavhengig verifikasjon og for å bedømme hvilke forhold som har vesentlig betydning. I Paradigme har vi erfaring fra flere skandinaviske saker hvor vi har utarbeidet omfattende rapporter. Disse brukes som underlag for vårt fagvitneutsagn, blir fremlagt i saker for å belyse en eller begge parters ønsker og ligger til grunn for vurderingen i saken.

Kontakt oss

Er du entreprenør eller byggherre med behov for bistand i forbindelse med tvister? Vi har lang erfaring med tvistehåndtering, meklingskompetanse og kompetanse til å ta oppmannsavgjørelser. Kontakt oss for mer informasjon.