Vi utfører enkeltstående og rene analyser av dine prosjekter. Analysene vi gjør er ofte knyttet til et behov for å forstå enkelte prosesser eller enkelte situasjoner i et gitt prosjekt. Våre analyser gir grunnlag for å få en forståelse for hva som ligger bak eventuelle konflikter og problemer som oppstår, og danner et bilde av hvordan situasjonen kan håndteres videre.

Har du behov for analyser av økonomi, fremdrift, tidsbruk eller andre aspekter ved ditt prosjekt? Kontakt oss her for en samtale om hvordan vi kan bistå deg.

Tidslinjeanalyser og rene analyser

I våre analyser er ulike tidslinjeanalyser et essensielt verktøy. Vi utfører slike analyser av økonomi, fremdrift, tidsbruk, leverandører og så videre. Analysene setter den enkelte situasjonen hvor det har oppstått utfordringer og konflikt i en årsakssammenheng. Dette skiller våre analyser fra standardiserte avviksanalyser hvor tids- og periodiseringselementet mangler.

Vi tilbyr også en rekke andre tjenester og bistår deg dersom det har oppstått konflikter og uenigheter i ditt prosjekt. Les mer om våre tjenester her.

Avdekker årsakssammenhenger

Tidslinjeanalyser gjør det mulig for oss å tidsbestemme avvik. For å kunne løse en gitt situasjon på best mulig måte, er det viktig å se den i sammenheng med eksterne og/eller interne påkjenninger. Dersom det er mulig å knytte avviket til en konkret periode, er det også mulig å relatere avviket til andre hendelser prosjektet ble utsatt for i det gitte tidsrommet. Det gir grunnlag for å gjøre noe med problemet, samt unngå problemer for senere drift eller for å søke om kompensasjon.

Vi bistår deg underveis i prosjektet

Som vår oppdragsgiver kan du kontakte oss når som helst i prosjektets gang. Vi har kompetanse til å analysere tidligere hendelser, så vel som å gi en forespeiling på fremtidige konflikter som kan oppstå. Dersom du overleverer fremdriftsplanen partene i det aktuelle prosjektet har diskutert, kan vi avdekke hvorvidt det finnes spesielle utfordringer i denne planen når det gjelder økonomi, fremdrift eller samvirke med andre aktører.

Kontakt oss

Er du entreprenør eller byggherre med behov for rene analyser av enkeltstående situasjoner i ditt prosjekt? Vi utarbeider detaljerte tidslinjeanalyser som gir deg den nødvendige oversikten. Kontakt oss for mer informasjon.