Alternativ Tvisteløsning

Paradigme ADR er etablert av Kåre Kvalsund og Geir Frøholm etter at de i felleskap har arbeidet med ulike problemstillinger og tvisteløsninger innenfor bygg og anlegg.

Vår bakgrunn

Begge har mange års erfaring, Kåre Kvalsund som leder i mange år hos entreprenører og senere som konsulent. Som konsulent arbeider Kåre særlig med rådgivning, prosjektanalyse og dokumentasjon i forbindelse med ulike utfordringer/tvisteløsning innen entreprise med hovedvekt på større byggeprosjekter, kompliserte infrastruktur prosjekter samt fornybar energi og gass.

Geir Frøholm har vært konsernadvokat i nåværende Skanska Norge AS, senere mangeårig partner og leder for entreprise og infrastruktur-avdelingene i Schjødt og SANDS. Nå er han konsernadvokat i Consto-konsernet. Begge er aktive meklere ved siden av sine øvrige oppgaver.

Alternativ Tvistehåndtering

Tanken med å forene erfaring og kompetanse i Paradigme ADR er vår tro på at mekling for å løse tvister er særlig velegnet innenfor bygg og anlegg. Vi har allerede samarbeidet gjennom mange år med risikoanalyse, kontraktsoppfølging og tvisteløsning og finner at samarbeidet oss imellom har vært viktig for å kunne ha en videst mulig forståelse av de utfordringer vi har møtt. Kombinasjonen av Kåre og Geirs bakgrunn og erfaring gir derfor forståelse og et vidt register å spille på for å oppnå løsninger når partene ikke selv ser disse. Vi har både hver for oss og sammen gjennomført mange vellykkede forhandlinger og meklinger. Utfordringene har vært mange noe som har gitt oss verdifull erfaring og kunnskap vi kan ta med oss i rollen som Meklere/ Eksperter, Oppmann og rådgivere.

Et meklingsteam har etter vår erfaring større mulighet til å håndtere mekling innenfor de kompliserte tekniske, juridiske og økonomiske spørsmål som ofte kjennetegner tvister innenfor bygg og anlegg.

Kontakt oss

Er du entreprenør i bygg- og anleggsbransjen med behov for bistand i ett eller flere prosjekter? Kontakt oss gjerne for en samtale om din situasjon. Du finner vår kontaktinformasjon her.